OLX Apk icon

Tải về OLX Apk 2021 Phiên bản mới nhất

Ứng dụng, Shopping
Phiên bản:
cho Android
Cập nhật vào:
Thg11 30, 2020

OLX - In-service applications, designed to stay classified for Android. With this app, you can select other participants, only city, category, and price range to check records to find your advertising system publishing goods and services from other users shortly after installation. And it can make itself... Not for a free account for correspondence with potential buyers and sellers Must be ndhani.

OLX interface easy and intuitive thanks to identifying content design style. The familiar swipe left navigation opens the right of the main menu. See the standard area where the user is actively adding recently added entries.

My ability to edit user records can be displayed in ads by going to the Ads tab or paying for goods and services. Active and Stored - Chat rooms split into two tabs message menu. Favorite bookmark loses any ads. There is a program or settings that change the password change notification settings or even remove the email.

In a nutshell, it should be noted that this program is a great replacement for the OLX web version - service, everything, because you know what site to get. And because developers are, in most cases, buying or selling more original systems information with the help of smartphones and tablets, it becomes much easier. 

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Cài đặt:
Yêu cầu Android:
Nhận nó trên Play Store:
Google Play

Bạn không đủ giải trí và thích thú bởi OLX Apk? Sau đó, có lẽ đã đến lúc thử theo dõi các Ứng dụng khác trên web, người chuyên tạo nội dung hơi đơn điệu nhưng có khả năng thu hút ánh nhìn từ tất cả và Đa dạng. Chúng ta đang nói về một ứng dụng như eBay, Avito, Joom. World’s lowest prices, AliExpress, Amazon Shopping, .

Tải xuống Phiên bản mới nhất của OLX Apk miễn phí. Nếu bạn muốn tải xuống và cài đặt OLX Apk trên thiết bị Android của mình thì hãy tải xuống từ đây một cách nhanh chóng.

OLX Apk tải xuống và cài đặt có sẵn cho tất cả các thiết bị Android, hỗ trợ phiên bản trở lên.

Trong điện thoại Android, để cài đặt và chạy OLX Apk, người dùng phải có dung lượng lưu trữ miễn phí có sẵn trong thiết bị. Người dùng có thể truy cập APK thuận tiện bằng cách nhấp vào nút Tải xuống được đề cập trên trang này.

Đây là một thay thế tuyệt vời cho các Casual khác vì nhiều lý do, nhưng đặc biệt là vì nó dễ sử dụng.

Có một cách đơn giản mà bạn phải tuân theo để tải xuống và cài đặt OLX Apk trên thiết bị Android của bạn. NHƯ bạn đã biết khi bạn tải xuống bất kỳ ứng dụng apk nào từ web ngoài cửa hàng playstore, bạn cần thực hiện một số cài đặt trong thiết bị Android của mình.

Tải xuống APK và mở nó bằng trình quản lý tệp yêu thích của bạn và cài đặt nó bằng cách nhấn vào tên tệp. Nếu quá trình cài đặt không bắt đầu, bạn cần kích hoạt các nguồn không xác định trong cài đặt Android của mình. Chỉ cần đi tới cài đặt>

Làm cách nào để tôi cài đặt APK từ các nguồn không xác định?

  • Chuyển đến Bảo mật & quyền riêng tư> Cài đặt khác. Nhấn vào
  • Cài đặt ứng dụng từ các nguồn bên ngoài

Trên thiết bị Android:

  • Chuyển đến Cài đặt điện thoại của bạn.
  • Truy cập Sinh trắc học và bảo mật> Cài đặt các ứng dụng không xác định.
  • Chọn trình duyệt bạn muốn tải xuống các tệp APK từ đó.
  • Chuyển đổi Cho phép cài đặt ứng dụng BẬT.